Rätt utveckling av regelverken kan ge svensk solcellsrevolution

02 juli 2019

Efter sommaren börjar Ikea sälja solceller till både företags- och privatkunder i Sverige. Det kommer sannolikt att leda till en solelsboom i landet. En regeländring skulle dessutom kunna skynda på utvecklingen ytterligare. Solelskommissionen består av HSB, Ikea, JM, Telge Energi, Solkompaniet och Vasakronan. De vill få bort det förbud mot interna nät mellan flerbostadshus som finns idag.

Länk till nyheten