Rapport: Sverige kan tjäna 42 miljarder med en cirkulär ekonomi

19 januari 2018

42 miljoner kronor skulle Sverige kunna tjäna årligen på att återanvända mer material. Återvinningsindustriernas nya forskningsrapport Ett värdebeständigt svenskt materialsystem visar att tillvaratagandet på utslitna material och produkter är bristfälligt i Sverige. Ett upprop med syfte att skapa cirkulära materialflöden lanseras därför av Återvinningsindustrierna. Vasakronan, IKEA, NCC, Axfood, H&M och Houdini är exempel på företag som ingår i uppropet.

Länk till nyheten