Rapport från projekt om laddinfrastruktur för elbilar

03 december 2018

Sveriges fordonsflotta ska vara helt fossilfri år 2030. Det måste därför bli lättare att både äga och ladda elbilar. Fastighetsägare måste få det enklare och billigare att investera i laddinfrastruktur om detta ska bli verklighet. En rapport lanseras den 5 december som ska vägleda i den typen av investeringar. En av aktörerna bakom rapporten är Stockholmshem. I projektgruppen ingår även Vasakronan, Sustainable Innovation, Botkyrkabyggen, Sabo, Skandia Fastigheter, Stockholmshem, Vattenfall och White Arkitekter. Projektet har genomförts med hjälp av delfinansiering från Energimyndigheten.

Länk till nyheten