Ramboll tillägnas nytt landmärke i Göteborg

27 april 2020

Tillsammans med Team Dorte Mandrup och Bisgaard Landscape ska Ramboll bygga en storslagen kontorsbyggnad vid Hisingsbron i Göteborg. Det är Vasakronan som gett de tre företagen uppdraget efter en tävling. ”Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll var det team som levererade det bidrag som sammantaget bäst uppfyllde bedömningskriterierna och önskemålen i programmet. Dorte Mandrup visar prov på elegant hantering av volymerna där förslaget lyckas med att på samma gång vara både storskaligt och småskaligt och därigenom ansluter till staden och landskapet”, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt och medlem i juryn som bedömde de inkomna förslagen.

Länk till nyheten