21 februari 2024

Ramboll söker nya kontor i både Stockholm och Göteborg

Ramboll gör en utvärdering av sina kontorslokaler i Stockholm och Göteborg. Colliers har fått i uppdrag att stå för utredningen som tittar på framtidens ytbehov och potentiella kontorsbehov. Vasakronan och Platzer riskerar därmed att förlora en hyresgäst. I Stockholm hyr Ramboll lokaler hos Vasakronan i fastigheten Skjutsgossen 8 på Krukmakargatan 21.

Länk till nyheten