PTS fått 50 förslag om nya lokaler

02 juli 2020

Post och Telestyrelsen söker just nu efter nya lokaler. Myndigheten har fått ett stort gensvar med cirka 50 lokalförslag. Under hösten väntas PTS fatta ett beslut. Idag hyr myndigheten lokaler av Vasakronan i Svea Artilleri på Valhallavägen 117, nära Stadion. Dit flyttade myndigheten 2010. Enligt PTS kan det även vara aktuellt att stanna i de nuvarande lokalerna. Det som eftersöks idag är 5 000-6 000 kvm med ett läge om max 20 minuter från centralen och 500 meter från en station till kontoret. Corbell Projekt har anlitats i lokalsöket.

Länk till nyheten