Projektbutik ska effektivisera bygglogistiken

30 januari 2020

Med hjälp av en pop up-butik ska produktiviteten på byggområdet öka, byggkostnaderna och klimatpåverkan minska. Satsningen testas nu i kvarteret Platinan, som är en del av den nya Älvstaden i Göteborg. ”Peab och Derome har tillsammans utvecklat en lösning som gör vardagen enklare för de 300 hantverkare som jobbar med Platinan, samtidigt som den sänker byggets kostnader och minskar antalet klimatpåverkande transporter”, säger Peter Gustafsson, försäljningschef på Derome Bygg & Industrivaror. Peab bygger kvarteret i samverkan med beställaren Vasakronan.

Länk till nyheten