13 juni 2022

Probitas köper Rikshems HK-fastighet

Probitas köper Lagern 6 på Vasagatan i Stockholm från Rikshem. Den 2 900 kvm stora fastigheten blir Probitas 16:e fastighet. Hösten 2010 köpte Rikshem Lagern 6 från Niam. Två år tidigare hade Niam köpt fastigheten i en paketaffär med Vasakronan, där Niam förvärvade 41 fastigheter.

Länk till nyheten