Privata storbanker – ett hinder för omställning

28 februari 2019

För att möta de behov som finns i samhället måste stora investeringar göras inom klimatomställning, välfärdsupprustning och bostadsbyggande. Viktor Skyrman undrar var pengarna ska komma ifrån, finns det alternativ till privata storbanker? 2012 skapades statliga investeringsbanker i Storbritannien och Frankrike. På EU-nivå lånar The European development bank 70 miljarder euro, varav 63 miljarder inom EU. EIB:s långivning i Sverige uppgick 2017 till 20 miljarder kronor. Vasakronan var en av låntagarna, liksom Norrköpings kommun, Volvo, Stockholms Kooperativa Bostadsförening och Stockholms läns landsting.

Länk till nyheten