Prisas för bästa examensarbeten

03 december 2019

Stipendier för bästa examensarbeten har delats ut av Centrum för fastighetsföretagande (CFFF). Rebecka Johnell och Erik Lundin har tilldelats ett av de två stipendierna för bästa examen på masternivå vid Lunds Tekniska Högskola. Deras uppsats heter Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv en studie om hur svenska fastighetsägare kan vara med och leda den nya utvecklingen, och har skrivits i samarbete med Vasakronan.

Länk till nyheten