01 juni 2022

Prioriterade frågor för solelkommissionen

Alldeles för många ytor där solpaneler skulle passa perfekt förblir outnyttjade. Det på grund av den storleksgräns om 500 kW som finns för egenproducerad el. ”Då lönar det sig inte att bygga. Vi jobbar hårt för att få bort den gränsen så att taken kan utnyttjas fullt ut”, säger Johan Öhnell, ordförande för Solelkommissionen, en branschorganisation som vill underlätta för solenergi för såväl företag som privatpersoner. Bakom organisationen står medlemsföretagen Vasakronan, Ikea, HSB, Solkompaniet och Telge Energi.

Länk till nyheten