Polishuset kan växa när personalen ökar

15 oktober 2018

Polisen i Göteborg är på väg att växa ur sina lokaler. Fastighetsägaren Vasakronan har därför inlett en dialog med kommunen om att bygga två nya byggnader bland dagens huskroppar vid Ernst Fontells plats. Det finns sedan tidigare även planer på att bebygga tomten mellan rättscentrum och Skånegatan. Vi måste möta den anstormning av nyanställningar som kommer ske, säger Pål Sjölander, chef för lokalförsörjning i polisregion Väst. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten