Platzer köper av Vasakronan i Gårda

04 juli 2018

Ett avtal har träffats mellan Vasakronan och Platzer angående försäljning av fastigheterna Gårda 18:23 och 18:24 i Göteborg. Fastighetsvärdet har beräknats till 1.068 Mkr.

Länk till nyheten