Platinan – en glittrande mötesplats i glas

26 augusti 2021

Tillsammans med Peab bygger Vasakronan just nu den nya mötesplatsen Platinan, som är en del av Göteborgs stad vision om den nya Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Kvarteret förvandlas nu till en levande och omväxlande innerstadsmiljö där det nya hotellet bidrar till puls dygnet runt. Stefan Eriksson, projektchef på Vasakronan, säger att de öppnar upp och förstärker platsens koppling till vattnet och att Platinan blir en annorlunda mötesplats med dragningskraft och energi hela dygnet.

Länk till nyheten