Platinan blir ett spännande multihus i centrala Göteborg

04 januari 2019

Platinan i Göteborg kommer att stå klar till årsskiftet 2021/2022. Den 60 000 kvm stora byggnaden kommer att rymma bland annat ett hotell, kontorslokaler, en eventarena, food courts och kulturverksamheter. Platinan är strategiskt belägen i närheten av centralstationen och intill Göta älv. Byggnaden blir Vasakronans första bidrag till den nya stadsdelen Gullbergsvass, som byggs inom ramen för projekt Älvstaden. Med Älvstaden vill man länka ihop staden på båda sidor om Göta Älv.

Länk till nyheten