Pandemin skapar kamp om kontoren – ”Behöver vi en fysisk lokal?”

12 maj 2020

Nu har en brutal huggsexa uppstått på kontorsmarknaden med coworkingkonkurrens, ökat distansarbete, tuffare hållbarhetsmål och brant lågkonjunktur. Därför krävs smartare digitala lösningar för att kontraktera kontorshyresgäster. Vasakronan uppskattar att nyttjandegraden för dagens kontorslokaler inte är mer än 10 procent. Det var före coronapandemin, och när den är över kommer inte mycket inom fastighetssektorn att vara sig likt. ”Allt fler börjar nu också inse att det fungerar bra att jobba hemma vilket gör att många företag börjar ifrågasätta om de behöver lika mycket kontorsyta, lika många arbetsplatser och om de behöver ännu mer flexibilitet”, säger Christoffer Börjesson, chief digital officer på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Länk till nyheten