Pandemin kastar skugga över Vasakronan

05 februari 2021

Vasakronans vd Johanna Skogestig ser på utvecklingen med optimism, trots att förvaltningsresultatet för Q4 2020 blev lägre. ”2020 präglades av Covid-19 och blev ett år som inget annat. Hittills har pandemin gett begränsade effekter på vår verksamhet och vi levererar fortsatt ett stabilt resultat. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna. Vårt erbjudande är dock starkt, räntorna är fortsatt låga och våra projekt kommer att bidra med ökade hyresintäkter allt eftersom de blir inflyttade. Det borgar för stabilitet och god intjäning även den kommande perioden”, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Länk till nyheten