06 december 2022

På nytt jobb Vasakronan värvar från AMF Fastigheter

Vasakronans nya chef för handel heter Henriette Johansson. Närmast kommer hon från AMF Fastigheter hon har även arbetat som centrumchef för Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian samt som chef för marknadsområde Urban Escape Stockholm city och chef för stadsrum och retail. ”Varje stråk och område har sina förutsättningar och sin potential. Vår uppgift är att på kort och lång sikt skapa optimala förutsättningar för aktörer och koncept som vill synas och verka i staden. Det arbetet kommer Henriette ha en viktig roll att leda och utveckla”, säger Anna Nordin, chef Stockholm.

Länk till nyheten