01 november 2023

PÅ NYA POSTER

Under rubriken ”På nya poster” omnämns Malin Ingman Wettler, som fått Vasakronans nyinrättade tjänst som workplace manager. Därmed lämnar hon Gran Thornton, där hon arbetade som workspace developement manager, efter 7 år. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten