Överraskande bra siffror

30 november 2020

Tittar man på fastighetsbolagens kvartalsrapporter verkar domedagsprofetiorna om flykt från kontoren inte stämma överens med verkligheten. De flesta av bolagen gör vinst trots det ansträngda läget. ”Vi har redan tagit höjd för att butiks-hyrorna har gått ner, det gäller dock inte för kontor. När det gäller avkastningskraven så är det en del som talar för att de kommer att sänkas vilket skulle trycka upp värdena. I vilken utsträckning marknadshyror och avkastningskrav kommer att balansera varandra är för tidigt att säga”, uppger Vasakronan i en enkät genomförd oktober 2020. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten