& Other Stories till Vasakronan i Göteborg

10 oktober 2018

& Other Stories kommer att öppna sin första Göteborgsbutik i Meethshuset på Kungsgatan 37 som ägs av Vasakronan. Butiken kommer att bli 900 kvm stor. Att stärka handelsutbudet i Göteborg genom att attrahera starka varumärken till förmån för de som bor och rör sig i staden är en av Vasakronans huvuduppgifter.

Länk till nyheten