Organisationerna som medarbetarna tycker bäst om

22 februari 2022

Undersökningsplattformen Brilliant Future har genomfört en undersökning om vilka organisationer som medarbetarna gillar bäst. Insamlingen av data har pågått under hela förra året och grundar sig på ca 290 00 medarbetarundersökningar. Ulrika Jonson, tf vd på Brilliant Future, konstaterar att de organisationer som toppar listan förstår värdet av strålande medarbetarupplevelser samt vikten av att strategiskt och datadrivet arbeta med medarbetarnas upplevelse, för att därefter analysera data och agera på den. I undersökningen hamnar Vasakronan på en andra plats inom kategorin Serviceorganisationer.

Länk till nyheten