Oppositionen vill ha högre hus i centrum

18 januari 2018

Malmös politiska opposition yrkade på återremiss avseende Malmös översiktsplan. I och med detta visade det sig att det nu finns en politisk enighet i frågan om kvarteret Priorn. Frågan har tidigare varit mycket omtvistad.

Länk till nyheten