Operan och Dramaten väljer Fabeges jättesatsning i syd

05 februari 2020

Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teatern kommer att flytta sina verksamheter från Nacka till Flemingsberg. Ett avtal har tecknats med Fabege som kommer att skapa teatrarnas ateljéer och verkstäder, två repetitionssalar samt kostymförråd. Det i en helt ny byggnad om cirka 12.000 kvm. Byggnaden väntas stå klar under 2024. Vid verksamheternas nuvarande lokalisering i Gäddviken i Nacka ska Vasakronan utveckla bostäder.

Länk till nyheten