Olika blir det nya normala

10 september 2018

Projektet Universellt Utformade Arbetsplatser arbetar med att flytta perspektivet från individanpassade lösningar till att fokus redan från början ska ligga på att utforma arbetsplatser efter människors olikheter. Projektet startades 2015 av Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige och Vasakronan.

Länk till nyheten