Olika blir det nya normala

05 oktober 2018

I projektet Universellt utformade arbetsplatser arbetar man för att fokus ska flyttas från individanpassade lösningar, till arbetsplatser som redan från början är utformade efter människors olikheter. Projektet startades 2015 av Akademikerförbundet SSR, Funktionsrätt Sverige och Vasakronan.

Länk till nyheten