Ökat resultat för Platzer

09 juli 2018

Goda siffror i Platzers första halvårsrapport för 2018. Några dagar efter periodens utgång förvärvade vi två fastigheter med totalt 22 400 kvm kontorsyta i södra Gårda. De båda fastigheterna, Gårda 18:23 och Gårda 18:24, förvärvades av Vasakronan till ett underliggande fastighetsvärde om 1 068 miljoner. Genom förvärvet stärker vi vår position som ledande fastighetsägare i Gårda, säger bolagets vd Per-Gunnar Persson.

Länk till nyheten