Ökad press på företagens sociala ansvar

24 juni 2020

Coronakrisen har inneburit en stor prövning för såväl företag som anställda och kunder. Nu ser flera hållbarhetschefer en utveckling där sociala frågor prioriteras högre i hållbarhetsagendan. ”Vi har en stor miljöpåverkan som vi inte kan släppa, även om vi länge arbetat för att minska den. De frågor som redan är väsentliga för oss ur ett socialt perspektiv skulle jag säga inte har ändrats nämnvärt av corona”, säger Anna Denell på Vasakronan. Hon tror däremot att krismedvetenheten ökar i samhället, vilket lett till att fler företag behöver se över sin riskanalys. Hon påpekar samtidigt hur viktigt det är att sätta lampan på företag som försvårar en hållbar utveckling, såväl miljömässigt som socialt, än att företag generellt ska ta på sig ett bredare samhällsansvar. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten