Nytt stuk på gångstråket

25 april 2018

Södra Förstadsgatan i Malmö har förvandlats från en gata med butiksflykt till ett nischstråk med självkänsla. Bakom arbetet med att förändra gatubilden ligger Vasakronan, som i samarbete med gatans andra fastighetsägare aktivt arbetat för att göra gatan mer levande.

Länk till nyheten