20 februari 2023

Nytt kvarter till Uppsala

I Uppsala kommun ska en ny detaljplan tas fram för kvarteret Sleipner i centrala stan. Ambitionen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt hus med verksamhetslokaler och arbetsplatser. Bakom ansökan om planbesked står Vasakronan, eftersom de vill kunna bygga ett hus med kontor, affärer och andra lokaler samt ett parkeringsgarage på bottenplan.

Länk till nyheten