03 mars 2023

Nytt kvarter i Uppsala

Uppsala kommun ska ta fram en ny detaljplan för kvarteret Sleipner i Uppsala. Det är Vasakronan som ansökt om planbesked, eftersom de vill bygga kontors- och affärslokaler samt ett parkeringsgarage under jord. Ett syfte med detaljplanen är även att göra området mer levande samt att knyta samman det med innerstaden. Claes Sleipner, stadsarkitekt på Uppsala kommun, säter att kvarteret i nuläget är lite rörigt men att det skulle kunna bli en attraktiv del av innerstaden och knytas samman med Kungsängen, kvarteret Hugin och Ångkvarnens område.

Länk till nyheten