Nytt initiativ ska höja konkurrenskraften inom fastighetsautomation

28 september 2021

Ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, däribland Vasakronan, tar steget mot öppna plattformar och datamodeller inom fastighetsautomation. De befintliga slutna systemen begränsar nämligen möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheter på grund av att nya innovationer har svårt att sättas i drift vid sidan om. Melissa Ekund, fastighetsutvecklare Teknik på Vasakronan, berättar att de som fastighetsägare ser ett ökat behov av flexibilitet i sina system, processer och tjänster och att deras affärer och interna behov har gjort att de lägger stor vikt på innovativa processer som inte kan möjliggöras utan samkörning av flera applikationer. De är därmed i behov av öppna plattformar, konstaterar hon.

Länk till nyheten