Nytt högkvarter ger polisen dubbelt så stora lokaler

11 augusti 2020

Ett nytt och runt, 30 000 kvm stort, huvudpolishus kan komma att byggas i Göteborg. Gert Wingårdh har ritat byggnaden som är tänkt att uppföras i ljust tegel. ”Vi är nog faktiskt färdiga efter två år. Den sista ritningen drogs för inblandade parter i juni, så jag är hoppfull”, säger Christer Johansson, ägare av företaget Klippan Kulturfastigheter som tillsammans med Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, SGS, och Robert Dicksons stiftelse under stor sekretess drivit projektet i samråd med polisen. I utvecklingen kring kvarteret är även Wallenstam och Vasakronan delaktiga. Vasakronan äger det nuvarande polishuset, och har visat intresse för att bygga ut det. Polisen har dock valt att inte gå vidare med Vasakronans idé. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte länka dig vidare till detta media.

Länk till nyheten