Nyckeln till frihet

23 oktober 2018

Akademikerförbundet SSR började arbeta med universellt utformade arbetsplatser 2012. Detta efter att en medlem skickat in en motion till kongressen. Medlemmen villa ett förbundet skulle arbeta för att fler personer med funktionsvariationer skulle komma in på arbetsmarknaden.

Länk till nyheten