Nya träd till Vasagatan

04 december 2019

Förändringar sker just nu på Vasagatan med Stockholms Centralstation, den nya pendeltågsstationen för Citybanan samt många hotellverksamheter. Gatan är en av Stockholms mest trafikerade, och nu byggs bredare trottoarer med fler träd, ny gatubelysning, nya cykelbanor, cykelparkeringar och fler sittplatser. Under onsdagen planterades de första nya träden på gatan. Trafikdirektören Gunilla Glantz och trafikborgarrådet Daniel Helldén höll tal under planteringen. Flera av fastighetsägarna inom Management Vasagatan fanns också med. De är med och delfinansierar ombyggnationen. Vasakronan är en av fastighetsägarna.

Länk till nyheten