Nya kontor till Kista

13 februari 2022

I syfte att utveckla stadsdelen Kista har fem fastighetsägare gått samman i det nya aktiebolaget Kista Limetless. Det handlar om Corem, Vasakronan, Kungsleden, Revelop och Atrium Ljungberg, som bland annat ska bygga 8 000 nya bostäder och göra Kista till en modern och dynamisk stadsdel. ”Kista Limitless driver utvecklingen av det nya Kista”, berättar Vasakronans chef för områdesutveckling Karl Lindgren.

Länk till nyheten