04 maj 2022

Nya behov och möjligheter har uppstått till följd av distansarbete

Under Dagens Industris seminarium Property Technology berättade Peter Ingman från Flowpass om nya behov och möjligheter som uppstått till följd av ökat distansarbete. Fastighetsbolagen måste anpassa sig till detta, samtidigt som de har möjlighet att kapitalisera på det. Ingman stämmer träff med Michael Martinez på Soular Mind Media, en samarbetspartner på andra sidan Atlanten, via Metaverse. Där träffas de på takterrassen till den digitala tvilling som representerar Vasakronans huvudkontor.

Länk till nyheten