11 april 2023

Nya aktörer till Sergelgatan

Uppgraderingen av Sergelgatan i Stockholm är inne i slutfasen och nu är det bestämt att både Urban Outfitters och Normal ska öppna butiker på stråket. Därmed är merparten av lokalerna uthyrda. Jan- Erik Hellman, chef för investeringar och projekt på Vasakronan, säger att Sergelgatan ligger i Stockholms bästa kommunikationsläge och att cirka 250 000 människor passerar den varje vecka. Han menar att det är för alla dem de utvecklar stråket, och tycker att de lyckats bra med detta.

Länk till nyheten