Ny samarbetsmodell kan underlätta återbruk av byggmaterial

08 januari 2021

Civilingenjörerna Dana Trabulsi och Milan Sofipour presenterar i sitt examensarbete från KTH en ny samarbetsmodell för återbruk av byggnadsmaterial. ”De vi intervjuade för examensarbetet hade över lag en positiv inställning till återbruk. Man insåg vikten av återbruk och ville gärna återbruka, men en fråga som återkom var om återbruk är ekonomiskt gynnsamt”, säger Milan. Uppdragsgivaren Vasakronan blev väldigt nöjd med arbetet. ”Uppsatsen tacklade frågor som Vasakronan själva inte hade tänkt på. Vi hoppas att vårt arbete kan vara en språngbräda, men det krävs mer för att standardisera ett återbruksarbete”, säger Dana.

Länk till nyheten