Ny rapport: Låg till måttlig hållbarhetsrisk i branschen

03 juli 2019

I en kreditanalys bedömer Danske Bank att svensk fastighetssektor har en övergripande låg till måttlig hållbarhetsrisk. Utrymme för förbättring finns dock. Det är i rapporten ”Beyond Green – A primer on ESG” som Danske Bank analyserat 14 svenska bolag.

Länk till nyheten