Ny modell för återbruk av byggmaterial

12 augusti 2020

Dana Trabulsi och Milan Sofipour har i sitt examensarbete på KTH tagit fram en ny modell för återbruk av byggmaterial. Enligt Dana Trabulsi är det många aktörer som väntar på initiativ från politiker och myndigheter, men egentligen är det bara att sätta igång. ”Fastighetsägaren har en central roll, men ökat återbruk är ett kollektivt ansvar i byggbranschen. Vår samarbetsmodell är ett startskott för hur det skulle kunna gå till”, säger hon. Examensarbetet utfördes i samarbete med Vasakronan. Enligt den enkät som skickades ut till Vasakronans hyresgäster är merparten positiva till återbruk. ”Jag tror också att fastighetsägare kan bidra till ändrade attityder genom att visa för hyresgästerna att återbrukade material kan vara både tilltalande och funktionella”, säger Dana Trabulsi.

Länk till nyheten