06 april 2023

Ny förskola och labb planeras i forskningspark

Ny arbetsplatser och en förskola planeras vid det expanderande Uppsala science park. Det är Uppsala kommun som vill bygga en förskola i området och Vasakronan som vill bygga två nya tvåvåningshus för kontor och laboratorium.”- Vi ser en stor efterfrågan från många växande företag på den här typen av lokaler”, berättar Jens Skoglund, regionchef för Vasakronan i Uppsala.

Länk till nyheten