26 oktober 2023

Ny chef för investeringar och projekt hos Vasakronan

Martin Kron har rekryterats som ny chef för investeringar och projekt på Vasakronan. Kron är civilingenjör och har en lång bakgrund med ledande befattningar inom Skanska. I sin nya chefsroll ska han ansvara för Vasakronans totala investerings- och projektverksamhet. ”Det här är en nyckelroll i bolaget som kräver både affärsmässighet och ledarskap. Med sin bakgrund och kompetens blir Martin ett värdefullt bidrag till bolagets fortsatta utveckling”, säger vd Johanna Skogestig.

Länk till nyheten