Nu töms butikslokaler på Sergelgatan

22 augusti 2019

Vid månadsskiftet flyttar de första hyresgästerna vid Sergelgatan ut. Det eftersom Vasakronan då påbörjar sin utveckling av gatan. Främst är det lågdelarna som binder samman Hötorgshus 1 och 4 som berörs av ombyggnationen. ”Vi börjar med hus ett, närmast Konserthuset, och sedan hus två. Tre och fyra börjar vi med 2020. Etapp ett blir klar 2021. Vi vill vitalisera Sergelgatan till det handelsstråk som det var en gång i tiden och för att gatan inte ska dö ut helt så arbetar vi i två etapper”, berättar Anna Nyberg, Vasakronans chef för fastighetsutveckling.

Länk till nyheten