Nu stängs delar av Malmskillnadsgatan av resten av året

17 mars 2020

Malmskillnadsgatan byggs nu om för att bli en trevligare gata med fler sittplatser och bredare gångbanor. Staden upptäckte i november att de tätskikt som finns under gatan måste bytas inom kort. Sträckan mellan Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan stängs därför av från och med onsdag 18 mars. Trafikkontoret startar i april arbetet med renoveringen av konstruktionerna under gatan. Arbetet sker i samarbete med Vasakronan, som samtidigt bygger om sina hus i området.

Länk till nyheten