03 november 2022

NTI dubblar hos Vasakronan i Göteborg

Vasakronan har tecknat ett tioårigt avtal om 2 500 kvm med NTI Gymnasiet i Nordstaden 17:6 i Göteborg. Det innebär att hyresgästen, som sedan tidigare hyr 2 300 kvm i samma fastighet, dubblar sin förhyrning. Dessutom innebär utökningen att NTI nu kommer bedriva verksamhet i hela fastigheten.

Länk till nyheten