Nordstans fasadarbete går in i slutfasen

08 september 2019

Nordstan kommer att få en ny paradentré under hösten. Innan jul beräknas renoveringsarbetet vara klart. ”Det kommer att bli nya glaspartier.

Länk till nyheten