18 april 2024

Nordstans fasad renoveras

Fastigheten Objekt 1 i Nordstan ska få en ny fasad. I samverkan med Ro-Gruppen utför fastighetsägaren Vasakronan renoveringen av fastigheten i centrala Göteborg. En befintlig hyresgäst ska även utöka sina ytor och dessa ska anpassas. Återbruk kommer att ske av befintligt material som dörrar, invändiga glaspartier, gipsskivor, undertakplattor och fönsterbänkar.

Länk till nyheten