10 februari 2024

Nordiska bolag saknar mål för skydd av natur

73 procent av Nordens 100 största bolag saknar mål för att minska sin negativa påverkan på naturen. Det visar en ny rapport från Danske Bank. Ramverket TNFD, Task force on Nature-related Financial Disclosures, lanserades i september 2023. Vasakronan är ett av de åtta svenska företag som meddelat att de kommer att börja tillämpa TNFD i sin hållbarhetsredovisning inför 2024.

Länk till nyheten