Nekas miljonersättning efter skador på fastighet

30 januari 2020

Vasakronan har krävt Trafikverket på miljonbelopp efter att ha konstaterat sättningsskador på Hertziahuset i Göteborg. Enligt Vasakronan har skadorna uppkommit i samband med bygget av Götatunneln. Mark- och miljödomstolen slår dock fast att sambandet inte kan styrkas. Trafikverket får dock stå för Vasakronans rättegångskostnader. Det då Mark- och miljödomstolen menar att det handlar om ett komplicerat mål där Vasakronan haft skälig anledning att väcka talan.

Länk till nyheten